تبلیغات
جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ - ﮐـــﺎﺵ

جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ

◄بــه نــام خـــدایے که دغدغــه ے از دســــت دادنــش را نــــداریـــم .. !►

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

ﮐـــﺎﺵ

ﮐـــﺎﺵ ﻣﯽ ﺷــﺪ ... ﻓﻘـــﻂ، "ﺗـــــﻮﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷـــﻢ !...

ﻭ ﺧــــــﺪﺍ ﻫـــــﯽ ﺑﭙﺮﺳــــــﺪ : ﺧــــــﻮﺏ ، ﺩﯾﮕــــــﺮ ﭼــــــﻪ !؟؟

ﻭ ﻣــــــﻦ ﺑﮕﻮﯾــــــﻢ : ﻫﯿــــــﭻ ، ﻫـــــﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴــــــﺖ.
[ شنبه 31 خرداد 1393 ] [ 02:31 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]