تبلیغات
جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ - ✘✘

جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ

◄بــه نــام خـــدایے که دغدغــه ے از دســــت دادنــش را نــــداریـــم .. !►

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

✘✘


هر چــــﮧمغرور تر باشـــے تشـــכּــﮧ ترכּـכ براے با تو بوכטּ

و هرچــــﮧ כست نیافتכּــے باشـے بیشتر بــــﮧ دכּـبالتـــ می آیـــכּـכ

 اما امااز روزے که غـــرور ےכּـכاشتــــﮧ باشـے

 و بـــے ریا بــﮧ آنها محبتـــ کـــכּــے

 ، آכּـوقت تـــو را هیچوقت כּـمیبینـــכ و ســـاכه از کـــכּـارت عـــبور میکכּـכּכ!

[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]