تبلیغات
جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ - ✗✗

جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ

◄بــه نــام خـــدایے که دغدغــه ے از دســــت دادنــش را نــــداریـــم .. !►

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

✗✗

شــب ـهــایــم مے گــذرל!!!

بـــלوטּ اینکـــס،

دلــم ـهواے آغوشــت را לاشــته باشــל!!!


"آغوشــت ارزانــے دیگــراטּ"؛

مـטּ مهمــاטּ پــاهــاے بغــل کــرלס ام هســتم.

و ایـטּ آرامشــم را

حتــے با" تــــــو" عـــوض نمــے کنــم.
[ چهارشنبه 4 دی 1392 ] [ 07:14 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]