تبلیغات
جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ - تـابــــ های پـارکـــ

جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ

◄بــه نــام خـــدایے که دغدغــه ے از دســــت دادنــش را نــــداریـــم .. !►

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

تـابــــ های پـارکـــ

به تـابــــ های پـارکـــ کـه رسیـدیـمــ ...

تـو گفتـی: اولـــــ منــــــ


من هـمــ کـه روی حـرفـــِـ تـو حـرفــــ نمـی زدمـــ؛ گفتـمــ بـاشـه ...

نشستـــــ ...منــــ هـمــ هـُلشــــ دادمــــ

حـالا نـوبتــــِـ منـــــ شـده بـود...

گفتــــ: بشین

نشستـمــ و زنجیــرهـا را محکـمــ گـرفتـمــ

آرامــ گفتـمـ: هـُل بـده دیگـه ...

بـرگشتـمــ ...

دیـدمــ کـه رفتـه استــــ !

[ جمعه 10 آبان 1392 ] [ 08:50 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]