تبلیغات
جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ

جـِزےره ےِ تنهایـــﮯ

◄بــه نــام خـــدایے که دغدغــه ے از دســــت دادنــش را نــــداریـــم .. !►

صفحه اصلی | عناوین مطالب | تماس با من | قالب وبلاگ

تسکین

بسوز ای دل در این تب 
 که گرمای تنت مأوای عشق است
*
*
*
*
تب عشقی که در دل جای دارد
همان تسکین این درد قشنگ است


[ یکشنبه 13 مرداد 1392 ] [ 03:22 ق.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

ڪلمـــات بــہ هــم כوخـﭡـہ شـכه

√ כωـﭡـــانـــم شـایـכ…

امـّـــا،

כلـــــم نمــے روכ بـہ نـوشــﭡـטּ…!

ایـטּ ڪلمـــات بــہ هــم כوخـﭡـہ شـכه ڪجـــا!

احــωــاωــات مـטּ ڪجـــا…!

ایـטּ بــار نخـوانـכه مــرا بفــہـــم…(!)
[ شنبه 31 خرداد 1393 ] [ 03:40 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

مُــرכטּ

مـכّتــے اωـت כرכ هـایــم را حـس نـمــے ڪنـــم…!

כرכ هــا تمـــام نشـכه…

اعـصــابــم כیگــر ڪـار نـمــے ڪنــכ (!)

و ایـטּ ابــﭡــכاے مُــرכטּ اωـت!
[ شنبه 31 خرداد 1393 ] [ 03:33 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

ﮐـــﺎﺵ

ﮐـــﺎﺵ ﻣﯽ ﺷــﺪ ... ﻓﻘـــﻂ، "ﺗـــــﻮﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷـــﻢ !...

ﻭ ﺧــــــﺪﺍ ﻫـــــﯽ ﺑﭙﺮﺳــــــﺪ : ﺧــــــﻮﺏ ، ﺩﯾﮕــــــﺮ ﭼــــــﻪ !؟؟

ﻭ ﻣــــــﻦ ﺑﮕﻮﯾــــــﻢ : ﻫﯿــــــﭻ ، ﻫـــــﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯿﺴــــــﺖ.
[ شنبه 31 خرداد 1393 ] [ 03:31 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

عیــــــــــــدتون مبارک

خـــــدایا9991.gif


  بخاطر  تمام چیزهایی که دادیــــــــــــ8131.gifـــــــ ،


 نــــــدادی ،


 دادی پس گرفتـــــی  ،


ندادی بعداً دادیـــــــــــ7976.gifــ ،


ندادی بعداًمیخوای بــــــ8123.gifــدی ،


 دادی بعداً میخوای پس بگیری ،


داده بودی و پس گرفته بودی ،


اگه بدی پس میــ8125.gifـــگیری ،


پس گرفتی بعداَ میخوای  بدی     


شکـــــــــ7957.gifـــــــر

یه دور دیگه هم دور خورشیـــ7926.gifـد زدیم ،


یه سری پیــــــscolding-smiley.gifــاده شدن


 و یه سری سوار ،yess-smiley.gif


 نمیدونم چند دور دیگه مونده !!؟


امّا  امیدوارم دورِ جدید به همــــ7956.gifــــه خوش بگذره ….عیــــــــ21572.gifــــدتون مبارک

[ پنجشنبه 29 اسفند 1392 ] [ 06:49 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

...

تـــ و چـ ـ ه میـدآنی مـَن چـــندبآر بغـــض کـــردم

چـــند بآر شکــستمـ وقتــ ی پـــرسیدی "خــــــــــوبی"؟!
[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 04:50 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

✘✘


هر چــــﮧمغرور تر باشـــے تشـــכּــﮧ ترכּـכ براے با تو بوכטּ

و هرچــــﮧ כست نیافتכּــے باشـے بیشتر بــــﮧ دכּـبالتـــ می آیـــכּـכ

 اما امااز روزے که غـــرور ےכּـכاشتــــﮧ باشـے

 و بـــے ریا بــﮧ آنها محبتـــ کـــכּــے

 ، آכּـوقت تـــو را هیچوقت כּـمیبینـــכ و ســـاכه از کـــכּـارت عـــبور میکכּـכּכ!

[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 04:46 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

گــــفته باشــــم !.!.!

گــــفته باشــــم !.!.!

مـــن درد مــــــــی کــشــم ؛

تــــو امــــا …. چشم هـــــایت را ببنـــــــد !

سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی … !

[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 04:18 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

سختــــ استــــ

Heart.  Deco-mail pictograms ofسختــــ استــــ در خوشــــ گذرانی هایت هم افکارت آزارتــــ دهند و طعم زهــــر مار به خــــود بگــــیرد

 لحظاتــــ شادتــــ . . .Heart.  Deco-mail pictograms of

[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 04:14 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

بـن بـسـتــــ زنــدگــی

زنــدگــی هـیـچ گـاه بـه بـن بـسـتــــ نـمـیـرسـد

کــافـیـسـت چـشـم بـاز کـنـیـم 

و راهـهـای گـشـوده ی بـیـشـمـاری را فـرا روی خـود بـبـیـنـیـم .

خـدا کـه بـاشـد ،

هـرمـعـجـزه ای مـمـکـن مـیـگـردد ...[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

خط زدن

خط زدن بر من پایان من نیست ،

آغاز بی لیاقتی توست …[ چهارشنبه 14 اسفند 1392 ] [ 03:38 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

"ב لـــ ــــم"

MGiFs_mn102.gif"ב لـــ ــــم"MGiFs_mn102.gif

rize_ma.gifیــ ــڪ ڪوچــ ــﮧ ے بـــ ــטּ بستـــــ میـــ ــפֿـواهـــבrize_ma.gif

MGiFs_mn102.gifو یـــ ـڪ باراטּ نــــــم نـــــــمMGiFs_mn102.gif

rize_ma.gifو یـ ـــڪ "פֿــــــבا"rize_ma.gif

MGiFs_mn102.gifڪﮧ ڪمـ ـے باهــ ــم راه بــ ـرویــــMGiFs_mn102.gifҐ

rize_ma.gifهمیـــــטּrize_ma.gif

MGiFs_mn102.gifخدآیآ منـــ میدآنم...MGiFs_mn102.gif
[ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ] [ 04:03 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

تلــــــــــــ✘ــــــــخ

شبهام تلــــــــــــ✘ــــــــخ

خنده هام تلــــــــــ✘ـــــــخ

مشروبم  تلــــــــــــ✘ــــــــخ

زندگیم تلــــــــــــــــ✘ــــــــــــخ

میون این همه تلـــــــــــخی دلم تنگ شده واسه شیرینی یه نگاهـــــــــــــــــت

لعنتی[ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ] [ 04:01 ب.ظ ] [ مهسا ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 60 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]